INTRASTAT
Pro naše klienty zajišťujeme kompletní zpracování a předkládání výkazů INTRASTAT v elektronické podobě pro příslušný celní úřad. Intrastat je statistický systém, sledující pohyb zboží u plátců DPH v rámci Evropské unie.

VRÁCENÍ DPH Z EU
Plátce DPH má nárok na vrácení zahraniční DPH, kterou uhradil při platbách v zahraničí. Zahraniční DPH je rovněž zahrnuta (tak jako česká DPH) téměř ve všech hotovostních platbách za služby a zboží, které provedli jejich zaměstnanci při služebních cestách přímo v zahraničí. Rovněž je možno žádat vrácení DPH ze všech úhrad, které byly uskutečněny bezhotovostně z ČR do zahraničí.