Plátce DPH má nárok na vrácení zahraniční DPH, kterou uhradil při platbách v zahraničí. Zahraniční DPH je rovněž zahrnuta (tak jako česká DPH) téměř ve všech hotovostních platbách za služby a zboží, které provedli jejich zaměstnanci při služebních cestách přímo v zahraničí. Rovněž je možno žádat vrácení DPH ze všech úhrad, které byly uskutečněny bezhotovostně z ČR do zahraničí.

V některých případech přichází plátce i o značné finanční částky, které propadají ve prospěch příslušného státu, pokud nejsou nárokovány v předepsaném termínu u příslušného zahraničního finančního úřadu. Zahraniční FÚ vrací tuto DPH pouze na základě zvláštní žádosti. S touto žádostí Vám rádi pomůžeme.

Nevíte, zda se Vás nárok na vrácení DPH týká?

Dále uvedené platby zpravidla obsahují zahraniční DPH, o jejíž vrácení musí být v daných termínech v příslušné zemi požádáno:

  • nákupy pohonných hmot (benzín, nafta),
  • v některých zemích výdaje z výstav,
  • školení, semináře a konference,
  • parkovné, trajekty, nakládka a ostatní dopravní náklady.
  • ubytování (hotely, penziony), úhrady v restauracích, stravování,
  • krátkodobé nájmy automobilů,
  • úhrady za zboží, pracovní předměty, které jsou v dané zemi nakoupeny a zároveň v dané zemi spotřebovány.