Dlouholeté zkušenosti, vysoká kvalifikace, diskrétnost a spolehlivost jsou nezbytným předpokladem pro poskytování této služby, která zahrnuje zejména:

  • kompletní měsíční zpracování mezd včetně zajištění všech souvisejících povinností vůči zdravotním pojišťovnám, správě sociálního zabezpečení a správcem daně vč. zpracování předepsaných statistik
  • problematika zahraničních zaměstnanců a vysílání zaměstnanců do zahraničí
  • zastupování klienta při jednáních či kontrolách ze strany OSSZ, ZP a FÚ
  • kontrola mezd a mzdový audit
  • návrh pracovně – právních dokumentů
  • poradenství a oblasti mezd a personalistiky

Stále se měnící legislativa a zvyšující se nároky na administrativu zaměstnanců, je pro řadu firem obtížné zajišťovat tuto oblast svými zaměstnanci. Jsme schopni tuto náročnou činnost převzít za Vás a zajistit Vám tyto náročné služby ve vysoké kvalitě a v požadovaném termínu.