Řízení o dotacích a jejich kontrole
Nabízíme poradenství příjemcům dotací v průběhu kontroly, po vyměření odvodu za porušení rozpočtové kázně nebo kdykoliv v průběhu čerpání dotace.

Advokátní služby
Pomůžeme Vám se založením firmy – navrhneme optimální formu společnosti, zajistíme kompletaci potřebných dokumentů a registraci na úřadech v zákonem stanovených lhůtách.

Ostatní poradenské služby
Controlling a ekonomické a finanční analýzy.