CONTROLLING

Pro úspěšné a efektivní řízení podniku jsou nezbytné informace a to informace v takovém rozsahu a struktuře, které umožní vedení podniku kvalifikovaně rozhodovat jak v krátkodobém, tak i v dlouhodobém horizontu.

Svým klientům nabízíme:

  • externí zpracování controllingových činností klienta, včetně vyhodnocení podnikatelských a finančních plánů
  • návrhy a zpracování metodiky controllingu, včetně metodiky pro dceřiné společnosti a vazeb v rámci podnikatelských uskupení (holding) vč. nastavení transferových cen
  • zavedení systému controllingu u klienta

EKONOMICKÉ A FINANČNÍ ANALÝZY

Ekonomické a finanční analýzy mají zásadní význam jako podklad pro rozhodování klientů o nových investicích, fúzích nebo kapitálových akvizicích.

Součástí zpracování ekonomických a finančních analýz je také:

  • zpracování žádostí o úvěry, včetně jednání s bankovními domy
  • výpočty návratnosti vložených investičních prostředků a celkové efektivity investic
  • optimalizace toku peněžních prostředků (Cash Flow)
  • optimalizace nákladové části hospodaření podnikatelských subjektů
  • SWOT analýzy
  • vyhodnocení ekonomické a finanční situace firem, které jsou předmětem fúze či akvizice.