Nabízíme poradenství příjemcům dotací:

  • v průběhu kontroly
  • po vyměření odvodu za porušení rozpočtové kázně
  • nebo kdykoliv v průběhu čerpání dotace

Snažíme se docílit popřípadě co nejnižšího sankčního odvodu, prominutí odvodu dotací a příslušného penále. Naše klienty zastupujeme před kontrolními orgány.