VEDENÍ ÚČETNICTVÍ
Správně vedené účetnictví podle zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví představuje výchozí informace pro další ekonomické rozhodování, ale i zpracování daňových přiznání.

ÚČETNÍ DOHLED
V rámci našich služeb nabízíme nejen kompletní vedení účetnictví, ale také účetní poradenství (nebo dohled), v případě, že firma zaměstnává interní účetní. V rámci tohoto dohledu se provádí kontrola správnosti vedení účetnictví včetně správností dopadů na daňové přiznání.

ÚČETNÍ AUDIT
V rámci našich služeb zajistíme ověření účetnictví a roční závěrky auditorem.