Správně vedené účetnictví podle zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví představuje výchozí informace pro další ekonomické rozhodování, ale i zpracování daňových přiznání.

Zajišťujeme tedy:

  • zpracování účetnictví včetně roční závěrky formou externí nebo interní účetní
  • dočasné zastoupení při výkonu činností účetní, hlavní účetní nebo jiného ekonomického pracovníka v průběhu domluvené doby např. po dobu nemoci, mateřské dovolené anebo do doby přijetí nového zaměstnance apod.
  • rekonstrukce účetnictví
  • účetní poradenství a metodika účetnictví
  • zpracování interních směrnic
  • výstupy pro manažerské rozhodování a controlling

Zaměstnanci na pozici účetních procházejí trvalým systémem vzdělávání.