Daňové poradenství je komplexní služba, přinášející našim klientům jistotu při aplikaci daňových předpisů a optimalizaci jejich daňových povinností. S využitím našeho daňového poradenství budete schopni efektivně řídit Vaše daňové náklady a zároveň si budete jisti, že splňujete všechny zákonem stanovené požadavky.

V této oblasti poskytujeme:

  • zpracování daňových přiznání ke všem typům daním
  • odborná stanoviska k jednotlivým otázkám z oblasti daní
  • průběžný daňový dohled i jednorázové kontroly
  • optimalizace daňových povinností a jejich plánování
  • vztahy se zahraničím, aplikace smluv o zamezení dvojího zdanění, registrace k DPH v zahraničí
  • daňový servis – průběžné informace o daňových povinnostech klientů
  • zastupování klienta před správcem daně, včetně řešení daňových sporů.