Pro naše klienty zajišťujeme kompletní zpracování a předkládání výkazů INTRASTAT v elektronické podobě pro příslušný celní úřad. Intrastat je statistický systém, sledující pohyb zboží u plátců DPH v rámci Evropské unie.

Povinnost vykazovat data pro Intrastat mají všechny subjekty v ČR (registrované k DPH), které v předešlém roce odeslaly nebo přijaly zboží z jiného členského státu EU v hodnotě přesahující částku 8 mil. Kč. Povinnost vykazovat Intrastat mají také v tomto roce subjekty, které přesáhly limit 8 mil. Kč od začátku tohoto kalendářního roku, zvlášť za přijetí nebo za odeslání zboží.